Jydholm IT ApS logo Jydholm IT ApS

CV pr. marts 2012

for

Olav M.J. Christiansen

 

 

Persondata

Stilling

projektleder / test manager / senior udvikler / konsulent

Resumé

En særdeles erfaren projektleder og testleder med udviklerbaggrund. Har gode kommunikationsevner og forretningsforståelse samt teknisk indsigt. Er meget skarp til at overskue komplekse projekter og problemstillinger, og er stærk både som forretningsmæssig og teknisk projektleder samt som test manager.

Særdeles gode referencer hos nogle af Danmarks største virksomheder.

Født

1960

Nationalitet

Dansk

Sprog

Dansk, skandinavisk, engelsk, fransk, tysk (lidt spansk og italiensk)

EDB-erfaring siden

1989

Uddannelse / certificeringer

Datamatiker, edb-assistent, merkonom i informatik, Oracle Certified Professional, PRINCE2 [TM] Practitioner, Certified ScrumMaster, CMMI, ISTQB

Operativsystemer

MVS, Windows (alle), UNIX, Linux, OS/400, MPE

Programmeringssprog

Natural, COBOL, Delphi/Pascal, SQL, PL/SQL, Basic, RPG, Assembler, Java, Javascript, Perl, AMTrix, Jscript, PHP, VAG

Standardapplikationer

QualityCenter, ClearQuest, Microsoft, Corel, Lotus, TradeVision, axsFreight, CIEL, CODA, PC Plus, AMTrix, Oracle

Databaser

Oracle, Adabas, DB2, PostGreSql, dBase IV, Paradox, Lotus Notes, MySQL, MS SQL, MS Access

Personlige egenskaber

Systematisk, pålidelig, udadvendt, kvalitetsbevidst, kreativ

 


 

 

PRAKTISK ERFARING

Periode

Sted

Funktion

2011 - 2011

3F

Konsulent/udvikler

 

Ansvarlig for analyse, design og implementering af ændringer til komplekst A-kasse og fagforeningssystem.

 

Etablering af testscripts i tæt samarbejde med testere. Afvikling af funktionelle tests, regressionstests m.v.

 

Anvendte værktøjer:

 

Natural, Adabas, Natural Studio (SPOD), TSO/ISPF, Windows Vista, Quick3270, Remote desktop, EntireX, Visual Studio 2005, C#, DJP (Dialog Job Preparation), SDSF, Remote Desktop, XML, Com-Plete, Team System Web Access (TFS), MS Office m.v.

2010 - 2010

IF forsikring

Projektleder for udviklings/forvaltningsprojekt

 

Ansvarlig for ændringer til større forsikringssystem inkl. ca. 25 omkringliggende delsystemer (change manager).

 

Direkte projektansvarlig for ca. tyve udviklere.

 

Opgave: Forvaltningsansvarlig. Endvidere indførsel af ny forvaltningsmodel (IM2) samt forvaltnings- og testsystemer. Undervisning og coaching af udviklere, forretningsansvarlige samt andre. Indføring af nye testværktøjer/procedurer. Testleder.

 

Primær kontaktperson til forretningsansvarlig (BSR).

 

Anvendte værktøjer: ITIL. Mange PC-baserede værktøjer, herunder bl.a. Office/PowerPoint, Sharepoint (administrator), ClearQuest (ISR), Quality Center (administrator)

2010 - 2010

Logica

Konsulent

 

Deltog i større dokumentationsprojekt (GAP-analyse) i forbindelse med outsourcing fra Posten Norden.

 

Udførte selvstændigt analysearbejde og interviews af ansvarlige medarbejdere hos Post Danmark. Test og review af dokumentation.

 

Anvendte værktøjer:

 

ITIL, Scrum, MS Office, SubVersion, CVS, Citrix, Define, Primeportal mv.

2009 - 2010

3F

Konsulent/udvikler

 

Ansvarlig for analyse, design og implementering af ændringer til komplekst A-kasse og fagforeningssystem.

 

Etablering af testscripts i tæt samarbejde med testere. Komponenttest m.v.

 

Anvendte værktøjer:

 

Natural, Adabas, Natural Studio (SPOD), TSO/ISPF, Windows Vista, Quick3270, Remote desktop, EntireX, Visual Studio 2005, C#, DJP (Dialog Job Preparation), SDSF, Remote Desktop, XML, Com-Plete, Team System Web Access (TFS), MS Office m.v.

2008 - 2008

SDC

Projektleder for udviklingsprojekt (intranet/bank)

 

Projektleder for udvikling/færdiggørelse af webudgave af kernebanksystem: FKS Kredit Privat. Tæt samarbejde med test manager omkring kvalitetsstyring.

 

Deltagere i projektet: ca. 40 heraf omkring 20 udviklere.

 

Anvendte værktøjer:

 

MS Project, Project Web Access, PRINCE2, Lotus Notes, MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Mercury Quality Center (tidligere Test Director), Unicenter Service Desk, Java, HPS/AppBuilder, Harvest, Maven, BEA Weblogic, BasWare, DocFlow, CMD, MVS/TSO/ISPF, DB2, COBOL

2007 - 2008

Danske Bank

Projektleder for konverteringsprojekt

 

Projektleder for konverteringen af betalingskort ved integrationen af finske Sampo Bank i Danske Bank (nordeuropas største it-projekt).

 

Ansvarlig for 11 personer (primært udviklere) samt koordination med finske brugere og programledelse herunder testkoordinering (testleder).

 

Anvendte værktøjer:

 

MS Project, PRINCE2, SharePoint, Notes, MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Mercury Test Director, Peregrine ServiceCenter, MVS/TSO/ISPF, OPC, SAVRS, SDSF, Librarian, File Manager, DB2, QMF, COBOL, ftp, TWS/Graph, Change Configuration System, SecurID, Interwise Communications Center/eMeeting

2005 - 2007

Eurocon 2007

Formand

 

Hovedansvarlig for afvikling af 29. europæiske science fiction festival (frivilligt projektlederarbejde). Ansvar for ca. 40 frivillige med 850 deltagere fra 25 lande.

 

Overordnet ansvar for personale, økonomi og øvrige ressourcer herunder kontakt til internationale agenter samt ESFS (European Science Fiction Society).

 

Herunder deltagelse i it-mæssige opgaver, bl.a. definering af infrastruktur samt implementering af web-baseret content management system.

 

Datakonvertering: Konverterede data bl.a. til medlemsdatabase (landeoplysninger m.m.). Endvidere udtræk og konvertering fra medlemssystem til produktion af badges (brevflet) og andre ad hoc datakonverteringsopgaver.

 

Anvendte værktøjer: PRINCE2, PHP, PostGreSql, HTML, Bricolage, Javascript m.v.

2007 - 2007

Nordea

Co-projektleder

(teknisk ansvarlig)

 

Ansvarlig for den tekniske side af udviklingsprojekt 'Store Engagementer'. Analyse, design, infrastruktur. Koordinering mellem projektleder, udviklere, forretning og brugere samt lidt egentlig udvikling. Endvidere ansvarlig for afvikling af test (testleder). Undervisning/overlevering til udviklere og brugere.

 

Konverterede data mellem Excel, Word, tekstfiler og DB2 (mainframe). Herunder intelligent omstrukturering af data og normalisering m.h.p. konvertering til standard SPUFI-format (SQL).

 

Anvendte værktøjer: COBOL, DB2, SPUFI, RC/Update, QMF, FileAid, TSO, JCL, OPC, ISPF, SDF2, SAS, SAVERS, MS Office/Powerpoint, iGrafx, PMI.

2006 - 2007

Berlingske Digital / Metropol Online

Webudvikler/konsulent/testansvarlig

 

Udvikler på nyt website.

 

Designede databasen helt fra bunden til nyt website/markedsportal www.findalt.dk. Udviklede mange dele af websitet i tæt samarbejde med kunden.

 

Overtog funktionen som testansvarlig i sidste fase af projektet. Opbyggede use cases til test af bl.a. betalingsmodul og koordinerede testen (testleder).

 

Konverterede mellem forskellige typer af stamdata til Oracle og XML/HTML. Herunder opslagstabeller, kategorier, landekoder, lufthavne, regioner m.m. Var ansvarlig for hele opbygningen og normaliseringen af Oracle-databasen til Findalt.dk inkl. stamdata, f.eks. postnumre og lign.

 

Anvendte værktøjer: Perl (ModPerl), Apache, SuSE Linux, Oracle 10G, TOAD, CVS, XML, HTML, Javascript m.v.

2005 - 2006

Tryg

Konsulent/udvikler/testkoordinator

 

Div. udvikleropgaver på mainframeplatform, primært indenfor Natural/Adabas. Endvidere udvikling af printstyringsmoduler til tilbud, begæring og policeprint (Con-form).

 

Opbyggede testscenarier i forbindelse med konvertering af rejseforsikringer. Udprintning af forskellige dokumenter såsom policer og tilbud/begæring havde mange variable parametre som krævede en koordineret testindsats.

 

Anvendte værktøjer: Natural, Adabas, Con-nect, Con-form, TSO, ISPF, JCL, MS Office, Lotus Notes m.v.

2004 - 2004

Bankernes Edb Central (BEC)

Udvikler/konsulent

 

Deltager i udvikling af nyt finanssystem med front-end i Java og forretningslogik baseret på COBOL/DB2.

 

Udvikler mange centrale moduler på COBOL/DB2. Stort samarbejde med Java-udviklere omkring interface-delen.

 

Anvendte værktøjer: COBOL, DB2, SPUFI, Expediter, MS Access, TSO, ISPF, JCL, Visio, Erwin Data Modeler, RC/Query m.v.

2003 - 2004

IBM

Konsulent/delprojektleder /udvikler

 

Deltager i projekt for stor offentlig myndighed. Primære opgaver: Reverse engineering (systemdokumentation) af Natural/Adabas programmer til brug for VAG-udviklere. Endvidere coaching/rådgivning ang. Adabas/Natural.

 

Udvikler selvstændigt krydsreferencer til databasekonvertering i MS Excel. Udvikler endvidere et konverteringsmodul til forretningslogik (fra Natural til VAG) i VBA.

 

Udvikler og optimerer konverteringsmoduler til datakonvertering mellem Adabas og DB2 i Natural og COBOL samt JCL.

 

Underviser udenlandske konsulenter i Adabas, Natural, TSO mv.

 

Delprojektleder/koordinator for udenlandske konsulenter.

 

Anvendte værktøjer: Natural, COBOL, Adabas, Predict, DB2, VBA, TSO, JCL, CICS, Erwin Data Modeller, MS Office, Lotus Notes, ETI, VAG.

2002 - 2003

Nordea

Konsulent/udvikler

 

Omstrukturering af VP depot-system. Anvendte værktøjer: Natural, Adabas, COBOL, DB2, TSO, JCL, OPC. Unittest.

 

Endvidere teknisk rådgivning til øvrige udviklere ang. brug af Natural/Adabas samt lidt coaching/support vedr. Oracle.

2001 - 2002

BAX Global A/S

IT-chef

 

- Projektansvarlig for nye projekter (bl.a. AS/400)

- Deltog i ledelsen af virksomheden

- Design, udvikling og impl. af Notes-baserede systemer

- Design + idriftsættelse af web-baserede systemer (div.)

- Kunde- og leverandørkontakt

- Projektansvarlig for drift (NT, HP3000, Notes m.v.)

- Kontakt til regionalt IT-kontor i England

Værktøjer: ITIL m.v.

1999 - 2001

Maersk Logistics

Teknisk projektleder

 

- Teknisk rådgiver + projektleder på mainframe, AS/400 og HP UNIX systemer

- Vurdering af leverandører i forb. med indgåelse af Facility Management kontrakter

- Eneansvarlig for teknisk support til teknisk orienterede folk forskellige steder i verden (Asien, Afrika, Amerika, Europa)

- Opbygning af global infrastruktur til bl.a. remote printere 

- Opbygning og implementering af supportprocedurer

- Leverandørkontakt

- Koordinator i interfaceprojekt fra standardsystem til finansielt system

- Idriftsættelse: Facility Management

Værktøjer: ITIL m.v.

1999 - 1999

KP Consult

Konsulent/udvikler

 

Ansat som konsulent til udvikling for eksterne kunder. Fungerede herudover som sparringspartner for de øvrige konsulenter i forbindelse med uddannelse i Oracle og konkrete projekter for slutkunder (Maersk Contractors/Maersk Line).

 

- Implementering af Oracle SQL-rutiner til bl.a. valutakonvertering

- Teknisk support til Coda Financials

- Oprettelse af Coda træningsdatabase på Oracle 8

- SQL m.v. i forbindelse med større Coda/Oracle projekt

- Teknisk rådgivning og analyse på Oracle/HP UX

- Undervisning i projektarbejde

1995 - 1999

Origin Nordic

Projektleder og systemudvikler

 

Projektledelse for projekter med 10-15 personer.

 

Fungerede som projektansvarlig og systemudvikler på komplekst ordre-, fakturering- og logistiksystem (Natural/Adabas).

 

Var kundeansvarlig og medudvikler i EDI-gruppen hvor platformen var Cobol, Natural/Adabas, AMTrix og EDIFACT. Endvidere blev værktøjer som MS Project, MS Office, MS Access samt Lotus Notes anvendt.

1993 - 1995

Greenland Contractors, Thule Air Base

IT-specialist

 

(PC-supporter, udvikler, netværksadministrator)

 

- Eneansvarlig for PC-miljø med mere end 150 PC arbejdspladser (mange forskellige systemer)

- Udvikling i blandt andet COBOL (PC)

- Dokumentation/standardisering af infrastruktur

- Netværksadministrator på Supermax (UNIX)

- Implementering af Windows NT netværk + datatransmission Danmark-Grønland

- Undervisning i f.eks. Wordperfect og Lotus 1-2-3 (særskilt kontrakt med US Airforce)

- Etablering af nyt undervisningslokale til Office m.v.

1989 - 1993

Royal Data

Medindehaver af it-virksomhed:

 

Import af hardware og software. Salg, support, programmering m.v.

1980 - 1993

FTK, Flyvevåbnet

Signalspecialist

 

(Netværksdrift, brugersupport m.v.)

 

- Support og drift på FIKS MEDE og SCC (Christian Rovsing udviklet system: Forsvarets Integrerede Kommunikations System)

- Designer og udvikler af NISS (Notam Integrated Signal System) - Pascal

- Designer og udvikler af FAST (Flexible Advanced Signal and Telex-system) - Pascal

- Lavede interface fra tekstbehandlingssystemer (DSI System, DSI-Tekst og Wordperfect) til FIKS

 

 

 


 

Uddannelse / certificeringer

 Periode

Sted

Type

2012

Sketenty/Testhuset

ISTQB Foundation

2009

Callis/AgileDigm

CMMI Version 1.2

2008

ChangeGroup

Certified ScrumMaster

2005 - 2006

7N / Christian Rovsing Management

PRINCE2 Foundation + Practitioner

1999 - 2002

DTI

Oracle Certified Professional

1999 - 1999

Niveau

IT Projektleder

1991 - 1992

Århus Købmandsskole

Datamatiker

1989 - 1991

Skive Handelsskole

Merkonom i Informatik

1989 - 1991

Skive Edb-skole

Edb-assistent

 

 

 

Kurser

Periode

Sted

Type

2008

DTU/Interim Competence

CMMI

2005 - 2006

7N

Projektleder-studiegruppe

2004

Zenit EDU-World

Java for erfarne hostudviklere

2003

IBM

Anv. af VAGT

2002-2003

Software AG

Div. XML-seminarer

2000-2002

Jydholm IT/eXperIT

HTML, Javascript, CGI, Perl, ASP, JScript, MySQL m.v.

2001

Atraxis

OS/400 grundlæggende

2000

Atraxis

axsFreight superbruger

1999

TradeVision

LogiMan administrator, PC Pro

1999

Allise A/S

CODA Financials (flere tekniske kurser)

1999 - 2002

Allise A/S / selvstudium

Oracle CBT (certificeret i 2002)

1997

DTI

Delphi - videregående

1997

DanNet

Teknisk EDI-kursus

1995

Software AG

Natural Building applications

1995

Unisys/Thule

MS Office

1993

Profil Salg

Personlig Gennemslagskraft

1991

Skive EDB-skole

Programmering af større systemer (RPG II/III)

1989

Skive EDB-skole

Programmering af mindre systemer (Pascal)

1980 - 1988

Flyvevåbnet

Div. kurser

1978 - 1979

Farsø skole

Grundlæggende edb/programmering


Niveauer:

1: Begynder (har prøvet at lege lidt med emnet)

2: Øvet (kan selvstændigt arbejde med simple opgaver)

3: Middel (kan selvstændigt arbejde med emnet, og har et godt overblik)

4: Højt (kan arbejde selvstændigt, har fuldt overblik, kan analysere/planlægge/designe)

5: Ekspert (kender alle områder af emnet fuldt ud)

 

Kvalifikationer

Kvalifikation

Niveau

Funktion

Års erfaring

Senest anvendt

Adabas

5

Programmør/planlægger / database designer

11

2011

Agile

1

Projektleder

2

2010

AMTrix

3

EDI-konsulent / projektleder

2

1999

Apache

4

Programmør/planlægger

8

2010

AppBuilder/HPS

2

Projektleder

1

2008

ASP

4

Programmør/planlægger

2

2010

Assembler

2

Programmør/planlægger

2

1996

axsFreight

3

Konsulent / projektleder

1

2001

Basware

1

Projektleder

1

2008

BEA WebLogic Server

1

Projektleder

1

2008

Borland Delphi

5

Programmør/planlægger

11

2010

Bricolage (CMS)

3

Projektleder/bruger

1

2007

BS2000

1

Programmør/planlægger

1

1991

CA7

2

Programmør/planlægger

4

1999

CGI

3

Programmør/planlægger

1

2002

CICS

3

Programmør/planlægger

5

2007

CIEL

2

Konsulent / projektleder

1

2001

Clear Quest

3

Projektleder

1

2010

Client Access

3

Konsulent / projektleder

1

2001

CMD

1

Projektleder

1

2008

CMMI

1

Projektleder

0

2009

COBOL

5

Programmør/projektleder

10

2008

CODA

2

Konsulent / projektleder

1

1999

Con-nect / Con-form

3

Programmør/planlægger

1

2006

CVS

3

Programmør/planlægger

2

2010

DB2

3

Programmør/projektleder

4

2008

Define / PrimePortal

2

Konsulent

1

2010

Delphi/Pascal

5

Programmør/planlægger

18

2010

DocFlow

1

Projektleder

1

2008

EDI

4

EDI-konsulent / projektleder

8

2005

Endevor

2

Konsulent

2

2007

Erwin Data Modeler

2

Programmør/planlægger

2

2004

ETI

1

Programmør/planlægger

1

2003

Expeditor

1

Programmør/planlægger

1

2004

Grafik/video

3

Digital fotografi og video

7

2009

Harvest

1

Projektleder

1

2008

HTML

4

Programmør/projektleder

12

2010

IMS

1

Programmør/planlægger

1

2003

Interbase

2

Programmør/planlægger / database designer

3

2002

ITIL

2

Projektleder

4

2010

Java

2

Projektleder/Programmør

2

2008

Javascript/JScript

4

Programmør/planlægger

5

2007

JCL

5

Programmør/projektleder

13

2011

Kanban

1

Projektleder

1

2010

Lotus Notes

4

Programmør/planlægger / database designer

6

2008

Mamut

3

Bruger

4

2010

Maven

1

Projektleder

1

2008

MPE

1

Projektleder

1

2001

MS Access

3

Programmør

5

2004

MS Office

5

Projektleder/programmør

17

2011

MS Project

5

Projektleder

4

2008

MS Sharepoint

3

Projektleder

2

2010

MS SQL Server

3

Programmør/planlægger / database designer

1

2002

MS-DOS

5

Programmør/planlægger

16

2003

MVS (OS/390, z/OS)

5

Programmør/projektleder

16

2011

MySQL

4

Programmør/planlægger / database designer

6

2009

Natural

5

Programmør/planlægger

11

2011

ODBC

4

Programmør/planlægger

6

2002

OPC

4

Programmør/projektleder

3

2008

Oracle

5

Programmør/planlægger / database designer

6

2007

Oracle Forms

3

Programmør/planlægger / database designer

2

2002

Oracle Reports

1

Programmør/planlægger / database designer

1

2000

OS/400

2

Projektleder

2

2001

Paradox

5

Programmør/planlægger / database designer

7

2002

PC Plus

2

Konsulent / projektleder

3

2000

Perl

3

Programmør/planlægger

2

2009

PHP

4

Programmør/planlægger

4

2010

PL/SQL

3

Programmør/planlægger

3

2002

PostGreSql

3

Programmør/planlægger

2

2007

Predict

4

Konsulent

9

2011

PRINCE2

4

Projektleder

3

2010

Project Web Access (PWA)

3

Projektleder

1

2008

QMF

1

Programmør/projektleder

3

2008

Quality Center (HP/Mercury), tidligere Test Director

4

Projektleder/testleder

3

2010

RC Query

3

Programmør/planlægger

3

2007

RC Update

3

Programmør/planlægger

3

2007

Remedy

2

Konsulent

1

2003

RISC OS

3

Programmør/planlægger

5

2002

RPG

1

Programmør/planlægger

1

1991

Scrum

1

ScrumMaster

2

2010

Service Desk (Unicenter)

3

Projektleder

1

2008

SmartEdit

3

Konsulent

2

2007

SPUFI

2

Programmør/projektleder

4

2008

SQL

5

Programmør/projektleder

12

2010

TCP/IP

3

Programmør/planlægger

12

2007

Test/ISTQB

4

Konsulent/testleder

6

2011

TradeVision

5

Konsulent / projektleder

2

2001

TSO

5

Programmør/projektleder

13

2011

UNIX/Linux

4

Projektleder, programmør m.v.

15

2010

VAG

1

Programmør/planlægger

1

2004

VB/VBA

3

Programmør/projektleder

6

2008

Visio

4

Programmør/planlægger

3

2004

Windows

5

Programmør/projektleder

20

2010

xBase

3

Programmør/planlægger / database designer

3

1996

XML

4

Programmør/planlægger

6

2010

 


 

Funktionserfaring

Funktion

Niveau

Erfaring i år

Senest anvendt

Konsulent

5

15

2011

Projektleder

4

10

2010

Programmør

5

21

2011

Underviser

4

7

2011

Testleder

3

6

2010

 

 

Brancheerfaring

Branche

Niveau

Erfaring i år

Senest anvendt

Handel/logistik

4

8

2001

Luftfragt

5

3

2002

Militær

1

13

1993

Fagforening

4

2

2011

Finansiel

4

7

2008

Forsikring

4

3

2010

Rekruttering

1

1

2002

Internet handel/søgning

3

2

2007

Servicefag

2

2

1995

Salg

2

1

2003

Offentlig forvaltning

3

1

2004